Webmin Server CSR Oluşturma

Bu makalede SSL sertifikası kullanmak için Webmin üzerinde CSR Oluşturma işlemlerinin nasıl yapıldığı açıklanmaktadır.

Aşağıdaki kod yardımıyla OpenSSL üzerinde CSR dökümanınızı oluşturabilirsiniz;
keytool -genkey -alias server -keyalg RSA -keysize 2048 -keystore www_alanadi_com.jks -dname “CN=www.alanadi.com,OU=Firma birimi, O=Firma adı, L=Sehir, ST=Sehir, C=TR” && keytool -certreq -alias server -file www_alanadi_com.csr -keystore www_alanadi_com.jks && echo

NOT : Yukarıdaki komuta göre CSR dosyanız www_alanadi_com.csr olarak keydedilir.  Keystore dosyanız www_alanadi_com.jks olarak kaydedilir.

Yukarıdaki kod üzerindeki gerekli düzeltmeleri yaptıktan sonra ssh ekranına yazınız. Sunucunuzun kaydettiği CSR dosyasını (Begın ve End etiketleri dahil) wordpad veya notepad programıyla birlikte açınız ve müşteri panelinizde sertifikayı oluştururken ilgili alana yapıştırınız.
CN:SSL sertifikanız üzerinde yeralmasını istediğiniz alan adınızı yazınız.(Örn: www.alanadi.com, mail.alanadi.com.tr …vb)

OU:Firma biriminiz(SSL sertifikası başvurusunda bulunan birimin adı, örn:IT)
O:Firma adı(Örn:SSL Net A.Ş.)
L:Şehir
ST:Şehir
C:Ülke kodunuz(örn:TR)

Bu cevap yeterince yardımcı oldu mu?

 Bu dökümanı yazdır

Also Read

Nginx CSR Oluşturma

Bu makalede SSL sertifikası kullanmak için Nginx server üzerinde CSR Oluşturma işlemlerinin...

cPanel CSR Kodu Oluşturma

Bu makalede cPanel üzerinde nasıl CSR kodu oluşturacağınız anlatılmaktadır. cPanel üzerinde csr...

Tomcat CSR Dosyası Oluşturma İşlemleri

Bu makalede SSL sertifikası kullanmak için Tomcat üzerinde CSR Oluşturma işlemlerinin nasıl...

Microsoft Exchange 2007 CSR Oluşturma

Bu makalede SSL sertifikası kullanmak için Microsoft Exchange 2007 üzerinde CSR Oluşturma...

Apache OpenSSL ile CSR Oluşturma

Apache Sunucuda OpenSSL ile CSR nasıl oluşturulur? Aşağıda yazılmış olan shell komutlarından...